GOUDhartslag


Het concrete doel van het project is om met de voorstelling aan het begin van het nieuwe jaar collectief stil te staan bij de algehele financiële stand van zaken en daarmee ieders besef te prikkelen en licht te werpen op ons eigen, hoogst persoonlijke aandeel in de nog voor ons liggende, te schrijven geschiedenis van goud, geld en mens.

Een voorstelling dus die onder de huid kruipt, betrokkenheid oproept, intensiveert en uitnodigt tot het geven van een persoonlijke maar ook collectieve wending.