GOUDhartslag


Geldstromen

Er is een interessante overeenkomst tussen de geldstroom en de bloedstroom.

Het is een onderbelicht en raadselachtig medisch feit dat bij het menselijk embryo, de dynamiek van de in- en uitstroom van het bloed niet veroorzaakt wórdt door het kloppen van het hart, maar dat de stroom het kloppen in eerste instantie juist zélf veroorzaakt, op gang brengt, en daarmee ritme, orde en evenwicht schept in het nieuwe menselijke organisme. De vergelijking met geldstromen is snel gemaakt. Naar analogie zou het betekenen dat de beweging van de inkomsten en uitgavenstroom idealen openbreekt maar ook daadkracht om de idealen te verwerkelijken op gang brengt. Het is de dynamiek van deze beweging die evenwicht bewerkstelligt en zich op elk moment in het denken, voelen en willen van de mens vernieuwt. Evenwicht laat zich niet vangen of stilzetten. Wanneer geld in menselijke waarde wordt omgezet, vindt er vernieuwing plaats, en ontstaat de gouden balans.