GOUDhartslag


Tijdstip en sfeer

Er is voor gekozen de voorstelling in de maand januari te spelen. Dat is geen toeval. Aan het einde van het jaar maakt iedereen de balans op en lijkt de tijd even stil te staan. Er heerst een desolate sfeer. Kerstmis ligt achter ons en ook is er rijkelijk met gelukkig nieuwjaarswensen gestrooid. Op de grens van het oude naar het nieuwe jaar zijn we een kort moment een onbeschreven blad en ervaren we de vrije en onbesmette ruimte die nog voor ons ligt. De goede voornemens helpen de opgelopen schade van afgelopen jaar uit te wissen en bieden ons hersteld evenwicht. En op de achtergrond speelt al het verwachtingsvolle verlangen mee om de warmte van de eerste voorjaarszon op onze huid te voelen.