GOUDhartslag


Educatie

Door de lokatie grijpen vorm en inhoud op unieke wijze in elkaar en
ontstaat er een synthese die tot nadenken stemt.
Het gebouw oogt transparant.

We willen in de voorstelingsperiode jonge mensen de kans geven het Ministerie van FinanciŽn nader te leren kennen.

Debat: In de eerste week wil het project (eindexamen) leerlingen de kans geven in de vorm van een door henzelf georganiseerd debat en zelf opgestelde stellingen in gesprek te komen en transparantie te verkrijgen vanuit het thema vrijheid, gelijkheid en broederschap binnen geldstromen.

Werkgroepen: In de tweede week worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld in kleine groepen met medewerkers van het Ministerie verder in te gaan op dit thema.
Eindpresentatie: In de derde week verzorgen de leerlingen een samenvattende eindpresentatie.

Daarmee is in onze ogen, hoe dan ook, een bescheiden start gemaakt met 'een nieuwe koers varen'.

(G)oud & Nieuw slaat een brug waarbij alle betrokken partijen ontmoeting en samenwerking omsmelten in goud.