GOUDhartslag


Informatie

De rijke geschiedenis van het goud dwong de makers tot het maken van ingrijpende keuzes. Het goud, in essentie verheven en waardevol is immers ook onderwerp van de meest gruwelijke en vernietigende gebeurtenissen uit de geschiedenis.

Met indringende beelden beoogt de voorstelling onder de huid van de toeschouwer te kruipen, wakker te schudden en te ontroeren en om lyrisch gesproken in bloedbanen 'gouddraden te weven' die uitmonden in het hart; kern van de mens.

 

 

Stand van zaken

 

Terugblik- Nu - Vooruitblik

Op dit moment tekenen zich fasen af in het hele traject.
en is het voorlopige 'Kill Your Darlings' begonnen!

 

(G)oud & Nieuw fase1- 2011

In april 2011 hebben we in de de haven (ontvangsthal visafslag) een eenmalige studiepresentatie van (G)oud & Nieuw gerealiseerd.
In mei 2011 heeft er een studiepresentatie van (G)oud & Nieuw voor de medewerkers van het Ministerie van Finaciën plaatsgevonden op locatie aldaar.
In mei en oktober 2011 hebben er 2 debatten plaatsgevonden waar 2x 22 leerlingen op het Ministerie van Financiën zijn ontvangen.
Het Ministerie van Financiën heeft voor enthousiaste medewerkers gezorgd die met de leerlingen in debat zijn gegaan!
Gezien de reacties was dit voor beiden partijen een bijzondere ontmoeting met een gouden randje.
Een vervolg debat eind januari en begin februari 2012 is in voorbereiding.
Vraag daarbij is 'Welke concequenties zou het voor de huidige geldstromen hebben wanneer deze als uitgangspunt Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap zouden hebben. (kijk onder educatie)
Adrie Zuiderwijk en Frank Oele zijn in dit traject de begeleidende leerkrachten van de Haagse Vrije School.

 

(G)oud & Nieuw fase2 - januari 2012 - Goudhartslag-

Op 6, 7, 13, 14, 21 januari 2012 vinden er in de ontvangsthal van het havengebouw 10 voorstellingen plaats. Twee per avond.
De securitykosten van het Ministerie van Financiën waren voor ons zo duizelingwekkend hoog (er moet een extern bedrijf voor ingehuurd worden)
en onze inkomsten in de verste verte niet toereikend waardoor we in deze fase moesten besluiten van locatie te veranderen.
Een andere oplossing was er niet en we wilden de voostelling, hoewel gecomprimeerd, wel door laten gaan!
Het Ministerie is gastheer geweest en heeft de leerlingen op locatie bijzonder gastvrij ontvangen.
De securitykosten zijn tijdens de 2 debat middagen door het Ministerie van Financiën geschonken.
Het Ministerie heeft een 7 tal medewerkers bereid gevonden met de leerlingen in debat tegaan.
Onze contact persoon binnen het Ministerie van Financiën, Wim Jansen, heeft dit steeds fantastisch georganiseerd en daar zijn wij hem ook zeer erkentelijk voor!
Raoul Boesten, dirigent van Kamerkoor Kwintessens heeft samen met een aantal van zijn koorleden
repetities gedeeld samen met koorleden van het Ministerie van Financiën.
Zij zongen mee met Kamerkoor Kwintessens tijdens de studiepresentatie in het Ministerie van Financiën.

 

(G)oud & Nieuw fase3

Na fase2 zal een kerngroep het project verder ontwikkelen en onderzoeken
of en hoe fase3 met het Ministerie van Financiën als locatie gerealiseerd kan worden!
Wij houden u daarvan graag op de hoogte!