GOUDhartslag


Verwachte resultaten

  • Dat bij de toeschouwer de behoefte wordt gewekt de muren, die tussen ons en onze (innerlijke) vrijheid in staan, te slechten.
  • We verwachten dat na het zien van de voorstelling harten zijn opengebroken wat mogelijk maakt in hernieuwde gelijkheid de ander te ontmoeten.
  • En tot slot daarmee, de individueel broederlijke behoefte is ontstaan om de blik te richten op hóe de gedeelde verantwoordelijkheid voor het nog te bepalen én te schrijven deel van onze gezamenlijke toekomst menselijk vorm kan krijgen.